جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی و سایر آزمون های استخدامی رشته تاسیسات، دکتر مهرزاد خراسانی

جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی و سایر آزمون های استخدامی رشته تاسیسات، دکتر مهرزاد خراسانی

جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی و سایر آزمون های استخدامی رشته تاسیسات، دکتر مهرزاد خراسانی

این جزوات با 190 صفحه و در فرمت PDF , درسه بخش مربوط به محاسبات و طراحی و مباحث 14 و 16 و17 که در دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی ساختمان توسط دکتر خراسانی تدریس می گردد آماده شده است.
این پکیج برای همکارانی که قصد شرکت در سایر آزمون ها اعم از آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و یا آزمون های استخدامی نهاد ها و سازمان های دولتی یا غیر دولتی را دارند مناسب است.